VGB stopt het overleg met Royal FloraHolland

17-05-2021    10:46   |    VGB

De directeur en voorzitter van de VGB hebben in een gesprek op 6 april jl. met de directeur van Royal FloraHolland (Steven van Schilfgaarde), lid van het managementteam (Ruud Knorr) en de voorzitter van de Ledenraad van RFH (Marcel van Tol) de zorgen vanuit de handel besproken over de strategie en de wijze waarop die ingevuld wordt door RFH.

Deze zorgen zijn gedeeld via een PowerPoint presentatie getiteld ‘Een reikende hand’. De rode lijn van dit verhaal is dat er gesegmenteerd moet worden en dat de VGB een handreiking doet. Segmentatie is nodig omdat in onze beleving de strategie van RFH ‘one size fits all’ op de onderdelen Floriday, Floriway en Floripay niet past. Dit past niet aan kwekerskant en zeker niet aan koperskant. De VGB wil samen met RFH werken aan het, in de breedste zin van het woord, optimaliseren van de sierteeltsector.

De VGB heeft van RFH een reactie ontvangen op dit verhaal. "Een reactie die het bestuur van de VGB zeer teleurstellend vond. Een reactie die er op neerkomt dat er uiteraard met de handel (VGB) gesproken wordt, maar dat de strategie van RFH vaststaat en dat invulling daarvan al vergevorderd is. Met andere woorden dat wezenlijke aanpassing niet mogelijk is. Het VGB bestuur heeft, na consultatie van een groot aantal leden besloten om alle medewerking op de onderwerpen gerelateerd aan Floriday, Floriway en Floripay te bevriezen. Wij zijn in afwachting op beantwoording van een aantal concrete vragen en op basis daarvan wordt besloten of en zo ja hoe medewerking weer gestart wordt."

Het VGB bestuur doet een beroep op de handel (en leden van de VGB) om voorlopig ook het overleg met RFH te staken. "Wij hopen oprecht dat overleg op korte termijn weer kan plaatsvinden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de VGB en haar achterban als serieuze gesprekspartners gezien worden die, in het belang van de sector (teelt én handel), mee kunnen besluiten over ontwikkelingen die alle sectorgenoten raken. Wij hopen dat RFH onze reikende hand alsnog pakt en zijn in afwachting van een reactie."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Haan van Oranje?

Oké, we weten dat de haan het symbool van de Fransen is. Maar zeg nou zelf, deze haan zou toch niet misstaan...