Update KWIN voor de glastuinbouw uitgebracht

23-10-2019    10:36   |    WUR Glastuinbouw

Drie jaar na de vorige editie, is onlangs een update van KWantitatieve INformatie voor de Glastuinbouw uitgebracht. In KWIN 2019 zijn voor 60 gewassen voor verschillende bedrijfsopzetten 121 saldobegrotingen opgesteld.

Voor groenten en snijbloemen is voor iedere vierweekse periode de kostprijs per kg of per stuk berekend zoals die bij een modern Nederlands glastuinbouwbedrijf kan worden gerealiseerd. Hierbij zijn ook per vierweekse periode de productie en de inkoop van aardgas, elektriciteit, CO2 en arbeid weergegeven.

Voor pot-, perk- en kuipplanten zijn deze getallen per 1000 planten berekend. Met deze kostprijs berekeningen krijgt de tuinder een hulpinstrument in handen bij de verkoop van zijn producten.
Economische ontwikkelingen beschreven

Uit de saldobegrotingen blijkt dat over het algemeen de kosten voor arbeid en energie zijn gestegen en dat de rentekosten lager zijn geworden. Door hogere productie per m2 zijn de kostprijzen per producteenheid slechts beperkt gewijzigd.

Daarnaast zijn niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op sectorniveau de meest relevante ontwikkelingen beschreven. Zo blijkt bijvoorbeeld de schaalgrootte van de bedrijven nog steeds toe te nemen, terwijl het totale areaal van met name snijbloemen is gekrompen.

De Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw 2019 (KWIN 2019) is als pdf of als hard copy verkrijgbaar en kost € 250,00 incl. BTW en is te bestellen door te mailen naar receptie.glastuinbouw@spam-protectwur.nl  Vermeld in de mail "KWIN 2019", het gewenste aantal exemplaren, contactpersoon en uw volledige adres, telefoonnummer en eventueel intern ordernummer. De exemplaren worden aangetekend verstuurd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws