Telen in kassen blijft kansrijk in 2050

27-01-2020    09:59   |    AgriHolland/Wageningen UR

De bedekte teelt in Nederland heeft in 2050 beslist toekomstperspectief, mits de sector en de overheid haar eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat de sector kansen blijft zien en die kansen ook weet te benutten.

Modern ondernemer- en werkgeverschap, samenwerken en over de grenzen van de eigen sector kijken zijn daarin sleutelbegrippen. Dat stellen onderzoekers van Wageningen University & Research in het essay 'De kracht van glas'. Het essay is geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en geeft op belangrijke thema’s aan waar de sector zich op moet voorbereiden voor een toekomstbestendige bedekte teelt in 2050 en een daarbij verwacht productassortiment.

Het klimaat verandert geleidelijk en weersextremen, zoals droogte, hoge en lage temperaturen en extreme neerslag, zullen vaker optreden. De bedekte teelt kan hierop anticiperen, zodat teelten minder kwetsbaar zijn. In landen rond de Middellandse Zee zet de klimaatverandering de waterbeschikbaarheid sterk onder druk; hierdoor komt de productie- en leveringszekerheid in die landen in gevaar. Voor de bedekte teelt in Nederland speelt dit niet of nauwelijks en dit versterkt haar concurrentiepositie.

Preventie gaat grotere rol spelen
Het voorkomen van schade door ziekten en plagen of weersextremen brengt de bedekte teelt in een gunstiger positie. Teelten zijn dan minder kwetsbaar, waarmee de leveringszekerheid kan worden geborgd. Alleen hagelbuien en stormen vormen voor de bedekte teelt nog steeds een bedreiging, maar treden vaak regionaal op en hier kan in de locatiekeuze rekening mee worden gehouden.

Buitenteelten verschuiven naar de kas
Voor sommige buitenteelten kan de overstap naar de bedekte teelt een interessante optie zijn. Deze ontwikkeling is er al bij zacht fruit. De overstap wordt ook bepaald door het jaarrond kunnen bedienen van afnemers met hoogwaardige producten, waar de consument voor wil betalen. De overstap naar de bedekte teelt zal in de toekomst dan ook voor die hoogwaardige producten toenemen. Het kastype zal daarbij meer variatie kennen, zoals foliekassen, netkassen en regenkappen.

Flexibiliteit randvoorwaarde voor succes
Beslissend voor de verdere ontwikkeling van de bedekte teelt in Nederland is verder het bewerkstelligen van dynamiek in bestaande structuren en instituties ten aanzien van zaken als keten, markt, financiering en samenwerking. Vaste en logge structuren zijn funest om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen in de omgeving zoals het overheidsbeleid en verschuivingen in de markt.

Zie voor meer informatie het essay De kracht van glas op de site van Wageningen University & Research.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Mooi

Leliekweker Paul Sonneveld hoopt dat iedereen zich vandaag mooi voelt, zegt hij op Instagram. Met zo'n fraai...