'Stoppen met biomassa bedreiging klimaatdoelen'

27-07-2020    09:54   |    Nu.nl

De Sociaal Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, vindt dat Nederland moet stoppen met het gebruik van houtige biomassa om stroom en warmte op te wekken. Een aantal specialisten heeft grote twijfels over dit advies en denkt dat dit het halen van klimaatdoelen juist moeilijker maakt.

Het gebruik van houtachtige biomassa voor het opwekken van stroom en warmte voor gebouwverwarming krijgt al geruime tijd kritiek. Volgens tegenstanders leidt het tot veel CO2 en stikstof. Volgens de SER zou het kabinet er goed aan doen ermee te stoppen.

Er zijn alternatieven die volgens het adviesorgaan binnen afzienbare tijd kunnen worden ingezet, waarbij wordt gedacht aan hernieuwbare bronnen, zoals geothermie (aardwarmte), aquathermie (warmte uit water), wind- en zonne-energie.

Statistiekbureau CBS schat dat momenteel 3 procent van de energie die wordt gebruikt voor warmte, afkomstig is van biomassa op basis van hout. Bij stroom ligt dat op ongeveer 2 procent.

Eerder is al besloten om over een aantal jaren te stoppen met het bijstoken van biomassa voor elektriciteitsproductie. Nu moet dus ook het gebruik van biomassa voor warmte snel terug naar nul, vindt de SER, die daar in de Tweede Kamer steun voor vindt.

Lees hier meer


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws