Stappenplan Reorganisatie. Stap 2: opstellen plan

27-07-2020    10:21   |    RWV

Eén van de belangrijkste documenten bij een reorganisatie is het reorganisatieplan. In het reorganisatieplan werkt u uit wat de reorganisatie inhoudt. Zo dient u te omschrijven wat de redenen zijn van de reorganisatie, welke maatregelen worden genomen en hoe de organisatie er nu uitziet en na de reorganisatie zal uitzien. Uiteraard dient u ook te omschrijven op welke wijze de reorganisatie ten goede zal komen aan het bedrijfsresultaat. Waarin kan het voordeel worden behaald: op financieel, concurrentie of strategisch gebied?

Andere belangrijke onderdelen van het reorganisatieplan zijn de beschrijving van de financiële, personele en juridische consequenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van de reorganisatie, welke werknemers worden behouden, welke worden herplaatst en welke ontslagen moeten worden. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunt u deze onderdelen tot in detailniveau invullen.

Tip! Neem een tijdsplanning op in het reorganisatieplan. Dat zorgt ervoor dat duidelijk is welke stap wanneer en door wie wordt genomen. Belangrijk is dat dit een realistische tijdsplanning is!

Het reorganisatieplan is bedoeld als draaiboek en om de betrokkenen te overtuigen van de noodzaak voor de reorganisatie. Een reorganisatieplan, dat goed is onderbouwd en uitgewerkt, kan dan ook tot voordeel hebben dat sneller tot daadwerkelijke besluitvorming kan worden gekomen.

Verschillende bedrijfseconomische redenen voor reorganisatie
U kunt een werknemer niet zomaar ontslaan. U kunt namelijk alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen als u een redelijke grond heeft en er binnen de opzegtermijn geen herplaatsingsmogelijkheden zijn voor de werknemer. Een bedrijfseconomische reden vormt zo’n redelijke grond voor ontslag. In de volgende situaties kan sprake zijn van een bedrijfseconomische reden:

  • Slechte financiële situatie;
  • Structurele werkvermindering;
  • Organisatorische- of technologische veranderingen;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Vervallen van loonkostensubsidie.

Vaak zijn meerdere situaties tegelijk aan de orde. Bijvoorbeeld als werkvermindering de oorzaak is van een slechte financiële situatie. Of als een slechte financiële situatie de reden is voor organisatorische- of technologische veranderingen.

Structurele situatie
Belangrijk is dat als gevolg van de bedrijfseconomische reden arbeidsplaatsen structureel vervallen. Met andere woorden: als er sprake is van een kleine financiële dip, die waarschijnlijk binnen een paar maanden weer hersteld is, dan zal deze dip onvoldoende zijn om werknemers te kunnen ontslaan. Er is sprake van een structurele situatie als de arbeidsplaatsen over een toekomstige periode van minimaal 26 weken komen te vervallen.

Download het complete Stappenplan Reorganisatie
Na deze stap volgt nog aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Nieuwsgierig naar de vervolgstappen en wilt u niet wachten tot het volgende artikel verschijnt, download dan hier vooral het volledige stappenplan.

(Lees hier terug: Stappenplan Reorganisatie. Stap 1: gegevens in kaart)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Mooi

Leliekweker Paul Sonneveld hoopt dat iedereen zich vandaag mooi voelt, zegt hij op Instagram. Met zo'n fraai...