Sapstroomsensor lijkt veelbelovende toepassing

21-01-2021    10:30   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

ACTUEEL HORTI THEMA - Delphy Improvement Centre doet binnen het Topsectorproject ‘De weg naar digitale groene vingers’ onderzoek naar de toepassing van sapstroom- en stengeldiametersensoren. “Beide sensoren zijn in zekere zin complementair”, vertelt onderzoeker Alex van Klink. “Op termijn kunnen deze metingen een nuttige aanvulling zijn op de klimaat- en gewasdata die telers nu al benutten.”

De sapstroom- en stengeldiametersensoren zijn afkomstig van de Belgische producent 2Grow. Beide worden onderaan de stengel bevestigd om het verloop van de sapstroom in de stengel en de diameter van de stengel te volgen. In de proef binnen het project ‘De weg naar digitale groene vingers’, uitgevoerd in een tomatengewas met vier sets sensoren, wordt tijdens de gehele teelt eens per vijf minuten gemeten.

Reacties op stuuracties
“Via de sapstroommeter kun je het verloop van de waterstroom door de stengelbasis nauwkeurig volgen”, legt onderzoeker en specialist digitalisering & sensoring Alex van Klink uit. “De meting vindt uitwendig plaats. Als de plant in rust is, staat de sapstroom nagenoeg stil. Zodra het licht wordt, neemt de waterstroom snel toe, om rond het middaguur zijn piek te bereiken. Naarmate de instraling afneemt, neemt de sapstroom in sterkte af. De metingen laten ook zien hoe de plant reageert op stuuracties, zoals het aan- of uitschakelen van belichting, het kieren of openen en sluiten van schermen.”

Lees hier verder

 

Dit bericht werd al eerder gepubliceerd op Goedemorgen, maar wordt vanwege het actuele horti thema Robotisering & Sensoring nogmaals herhaald.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws