Politiek geïnformeerd over standpunten glastuinbouw

09-07-2020    09:49   |    Glastuinbouw Nederland

In de aanloop naar de verkiezingen in 2021 stelde Glastuinbouw Nederland onlangs een verkiezingsmanifest op met daarin belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Dit manifest is vorige week met een groot aantal politieke partijen gedeeld. Zij werken op dit moment aan hun verkiezingsprogramma 2021 - 2025.

"In het manifest wordt de unieke positie van de glastuinbouwsector benadrukt en de bijdrage die we als sector kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. We reiken oplossingsrichtingen aan, maar vragen daarvoor ook de nodige inzet vanuit Den Haag", aldus Glastuinbouw Nederland.

Calamiteitenregeling
"Zo willen we bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op termijn verder terugdringen. Echter kan dit alleen gepaard gaan met een versnelde totstandkoming en toelating van laag risico middelen en een passende calamiteitenregeling voor nieuwe ziekten en plagen t.b.v. onze Medicijnkast. Ook verwachten we van het toekomstige kabinet een daadkrachtige aanpak om tot een gelijk speelveld te komen waar het de wetgeving voor gewasbescherming in de Europese Unie betreft."

Ook op de thema's energie en arbeid is input geleverd. Lees hiervoor het Verkiezingsmanifest Glastuinbouw 2021. Er is een beperkte selectie gemaakt uit alle uitdagingen binnen de glastuinbouw om uiteindelijk in verkiezingsprogramma's een plek te krijgen. Het manifest wordt in een later stadium ook gebruikt worden voor gesprekken met Kamerleden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws