Nog geen groeireductie door minder CO2 bij tomaat

09-07-2020    09:54   |    Kas als Energiebron

In december 2019 is de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research gestart met een demonstratieproef met drie verschillende CO2-doseerniveaus in tomaat. In deze proef willen de onderzoekers het verlies van CO2 door de luchtramen sterk beperken. Dat gebeurt door een verlaagde doseersnelheid toe te passen in combinatie met een lager setpoint voor de CO2-concentratie. De hoop is dat het gewas zich hieraan aanpast door de CO2 efficiënter te benutten.

"Het uiteindelijke doel is om de telers te ondersteunen bij het verlagen van het CO2-gebruik. Dit is in de toekomst nodig omdat de CO2-emissies omlaag moeten en de CO2 schaarser en duurder wordt. De behandelingen in de proef bestaan uit een in de praktijk gebruikelijke dosering van 45 kg CO2 m-2 jr-1 en een beperkte (22 kg) en een sterk verlaagde dosering (12 kg). Medio juni zijn grote verschillen in totale dosering gerealiseerd en daarmee ook aanzienlijke concentratieverschillen in CO2 tussen de behandelingen. Zo is er in de sterk verlaagde doseerbehandeling nu 5 kg CO2 gegeven, tegenover 18 kg in de hoogste doseerbehandeling. Gewasgroei, kopdikte en vruchtgroei zijn pas 2.5 maanden na de start van de behandeling gaan verschillen. Hierbij zijn de verschillen in kopdikte minimaal (max. 1 mm). Plantlengte en bladafsplitsing zijn ook identiek, wat is te verwachten door een verder gelijk binnenklimaat."

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws