Meerjaren-strategie positionering China

22-01-2021    09:35   |    Goedemorgen

Een cluster van bedrijven richt zich samen met de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op een lange termijn-aanpak om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen in China. Onder leiding van Dutch Greenhouse Delta en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt de komende drie jaar gewerkt aan een reeks van activiteiten en programma’s onder de noemer Partners for International Business.

In China groeit de middenklasse en de behoefte aan vers en veilig voedsel sterk. Tegelijkertijd neemt ook de bereidheid van de Chinese consument toe om voor kwaliteit en gemak te betalen. Daarnaast kampt de Chinese landbouwsector met meerdere duurzaamheidsproblemen. De keten kent veel schakels en het ontbreekt aan een cold chain. Dit biedt een grote kans voor de Nederlandse tuinbouwsector om leidend te zijn in de export van kennis, techniek, diensten en concepten naar China. Door op meerdere niveaus samen te werken met de Chinese overheid en door maatwerk te leveren, verwacht dit cluster een bijdrage te kunnen leveren aan de voorziening van vers en veilig voedsel in China.  

Partners for International Business
Het tuinbouwcluster opereert onder de vlag van een PIB- convenant, waar groen licht voor is gegeven door de Rijksoverheid via RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). PIB staat voor Partners for International Business en is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Deze PIB, genaamd ‘NL Protected Agri Alliance China’ heeft tot doel de Nederlandse glastuinbouwsector in China te positioneren als de samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en implementeren van integrale en duurzame hightech glastuinbouw-agroparken nabij grootstedelijke gebieden. De deelnemende bedrijven in deze PIB zijn; KuiperCompagnons, LANS Groep, Kenlog, BASF Vegetable Seeds, Kubo, HX Agriculture, Codema, Ridder Group, Svensson en Imagro. De deelnemende kennisinstellingen zijn: Lentiz onderwijsgroep en Hogeschool Inholland. Door de krachtenbundeling van tuinbouwbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen kan de sector zich sterker presenteren dan individuele partijen. Het gaat hier met name om de ontwikkeling en aanleg van integrale en duurzame maatwerkoplossingen, nabij grootstedelijke centra in China.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws