Nieuwe proefopzet chrysant op water

26-02-2015    10:48

Waar vorig jaar in 10 teeltbassins chrysanten op water bij Wageningen UR in Bleiswijk werden geteeld, wordt de proef nu anders ingezet. In 2015 wordt in een kleinere proefopzet onderzoek uitgevoerd naar de interacties in het micro-leven in het water en specifiek om de wortel, dit meldt de site Glastuinbouwwaterproof.

Doel is om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en het verloop van een fusariumaantasting en op de mogelijkheden om deze aantasting te voorkomen. In deze teeltronde wordt geprobeerd aantasting te beïnvloeden door het inzetten van diverse soorten antagonisten (Compete Plus, Mycostop, rhizovitaal en Trianum-P). Fusarium solani is actief ingezet op een controlegroep na. Aantasting van de wortels door Fusarium solani blijkt in de praktijk een belangrijk knelpunt, vandaar dat hier in dit onderzoek vol op wordt ingezet.

Resultaat onderzoek 2014
Vorig jaar vond het onderzoek plaats in tien teeltbassins, met elk een eigen teeltstrategie. Hieruit is het nodige geleerd over de teelt op water. Zo had men het afgelopen jaar te maken met het oplopen van zink in het water. Dit had te maken met zinkafgifte door het vijverfolie. Ervaring is opgedaan met het gebruik van peroxide. Peroxide taste het ijzerchelaat aan, waardoor extra ijzer moest worden toegediend. Daarnaast bleken bacteriën het meest gevoelig voor peroxide en schimmelt het minst; constante dosering met peroxide geeft daarom een selectiedruk richting schimmels. Gegeven de deeltijd van ziekteverwekkers en de potentiële capaciteit van ontsmetting van het water (10% per dag is veel), is ontsmetting niet effectief. In het water moet zich een ecosysteem vestigen, welke niet steeds verstoord moet worden door invloeden van buitenaf (hygiënisch werken dus!).

Het aan-enten met niet-schadelijke organismen of organismen die in symbiose leven biedt kansen. Zelfs infectie met Fusarium solani kon beperkt worden door het aanenten met micro-organismen. In het onderzoek van 2015 wordt met meer herhalingen en een andere aanpak onderzocht welke organismen bijdragen aan dit positieve effect. De resultaten over 2014 zijn uitgebreid terug te vinden in de flyer 'Chrysant op water; ervaring na 4 proeven'. 

Het onderzoek vindt plaats binnen het programma Glastuinbouw Waterproof. Lees meer en bekijk de flyers.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Aftellen...

Wij tellen af tot IPM Essen, tot de Fruit Logistica in Berlijn, tot HortiContact in Gorinchem en dus eigenlijk...