Blog: 'Huisvesting migranten: geschiedenis herhaalt zich'

23-02-2018    08:49   |    Eric Flinterman

Een weblog van Eric Flinterman, sparringpartner voor ondernemers in de tuinbouw bij ABAB Accountants en Adviseurs, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Sinds 1850 zijn veel landarbeiders naar de stad getrokken om daar een betere toekomst tegemoet te gaan. Want door innovatie en mechanisatie nam het werk op het platteland af. Dat zorgde voor een flinke druk op de woningmarkt. Herkenbaar? Ik zie een duidelijke parallel met de huidige huisvestingsproblematiek.
In de fabrieken in de steden nam het werk voor ongeschoolde arbeiders in rap tempo toe. Het gebrek aan goedkope woonruimte in de steden resulteerde in erbarmelijke leefomstandigheden. Er ontstonden particuliere initiatieven (woningbouwverenigingen) om woningen voor arbeiders te bouwen.

Woningwet
Maar het probleem werd zo groot dat de toenmalige burgerij bij de politiek aan de bel trok. Het heeft tot 1901 geduurd voordat de eerste woningwet zijn intrede deed. In deze wet werd niet alleen de kwaliteit beschreven en hoe deze gehandhaafd moest worden maar ook dat gemeentes verplicht werden gesteld voldoende uitbreidingsplannen te realiseren.

Huidige situatie
Hoe zit dat vandaag de dag? Er is op dit moment geen enkele verplichting voor een gemeente om voor voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten te zorgen. Gemeentes ontwikkelen wel beetje bij beetje beleid op dit gebied, maar benadrukken daarin vooral wat niet mag in plaats van wat wel kan.

Wacht niet op de overheid
De vraag of de overheid moet ingrijpen om meer woningen voor arbeidsmigranten te realiseren is eigenlijk niet relevant. Want u heeft niet de luxe om daarop te wachten. Als u huisvesting wilt realiseren voor uw personeel dan zult u zelf in actie moeten komen!

Als u met een goed plan komt waarin u goed werkgeverschap laat zien dan heeft u een hele goede kans om uw plannen gerealiseerd te krijgen. Neem wel een goede adviseur in de arm zodat u zich niet met een kluitje in het riet laat sturen.

Kom uw omgeving tegemoet
Geen enkele gemeente kan ontkennen dat huisvesting een probleem is en de plaatselijke bevolking laat regelmatig z’n ongenoegen horen. Met een goed plan komt u de gemeente en de omwonenden tegemoet vóórdat het uit de hand loopt. Goede en betaalbare huisvesting is bovendien dé motivator voor uw personeel! Wie wil daar nu niet aan meewerken?

Mijn ervaring is dat iedere ondernemer met een goed plan dit heeft weten te realiseren. De geschiedenis herhaalt zich, de overheid reageert (te) traag op veranderingen in de samenleving. Is dat erg? Ik denk van niet. Het geeft u de ruimte om zelf initiatieven te ontplooien.Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Sensoren op hun plek...

ACTUEEL HORTI THEMA - Bij 30MHz, het dataplatform dat telers ondersteunt om het maximale uit hun planten te...