Laatste plaatsen basiscursus HNT

20-01-2022    10:41   |    Kas als Energiebron

In de basiscursus leren deelnemers hoe zij Het Nieuwe Telen (HNT) kunnen toepassen op hun bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Tijdens de acht cursusbijeenkomsten wordt kennisgemaakt met de theoretische achtergronden van HNT en geleerd hoe dit op de eigen bedrijven in de praktijk kunnen worden gebracht. Voor de basiscursus die start op 16 februari zijn nog enkele plaatsen over.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang. In het filmpje hiernaast vertellen telers die eerder de cursus volgden over hun ervaringen.

Docenten en kosten
De basisprincipes van HNT zijn gelijk voor alle teelten, groente- en sierteelt. Daarom bestaat de cursusgroep uit deelnemers vanuit diverse teelten. Het blijkt vaak verhelderend om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in een ander gewas wordt gestuurd. De cursussen worden gegeven door Jan Voogt (Adviesbureau PlantPhysiLogics), Peter Geelen (Plantmonitoring.nl), Hans Pronk (Pronk Consultancy) en Annemiek Bosma (Dirk Jan Binnendijk tuinbouwadviezen). De cursussen vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land. Momenteel worden de cursussen ook digitaal gegeven in verband met de coronamaatregelen.

Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €795 (bij twaalf deelnemers). Voor deelnemers van buitenlandse bedrijven geldt er geen subsidie en bedraagt de cursus €1.590.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws