Kamercommissie doet geen toezeggingen over ODE

13-11-2019    09:57   |    Glastuinbouw Nederland

Een minikasje - met daarin de petitie, 1.500 steunbetuigingen van ondernemers en een doorgeknipt elektriciteitssnoer als metafoor voor de impact voor de glastuinbouwsector - vormde de bagage waarmee Glastuinbouw Nederland gisteren haar verzoek om intrekking van het ODE tariefvoorstel bekrachtigde. De vaste Kamercommissie Financiën toonde zich betrokken en geïnteresseerd, maar deed zoals te verwachten viel geen enkele concessie.

Met vier vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland enerzijds en eenzelfde aantal telers anderzijds, werd de petitie voor intrekking van het ODE tariefvoorstel 2020 voor elektricteit in de glastuinbouw door het maximale aantal van acht personen aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën. In de vijf minuten spreektijd in de centrale hal van de Tweede Kamer zorgde voorzitter Sjaak van der Tak voor de krachtige inleiding, waarna chrysantenteler David van Tuijl het kasje en de petitie aanbood. Uiteraard maakte hij van de gelegenheid gebruik om de impact voor zijn bedrijf helder toe te lichten. Dat deden aansluitend ook orchideeënteler Maurice van der Hoorn (Kas zonder gas) en de rozentelers Marc Koene en Richard van der Lans.

In de persoonlijke gesprekken met de Kamerleden na het officiële gedeelte werd de boodschap van de siertelers nog een keer krachtig herhaald. Dat leverde - uiteraard - geen toezeggingen of openlijke steunbetuigingen op. Zeker niet van de vertegenwoordigers van de regeringspartijen, die immers weten hoe het politieke spel moet worden gespeeld.

Amendement geeft richting
Concreet was wel het amendement dat SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer diezelfde dag indiende om de sterke verhoging van de Opslag Duurzame Energie terug te schroeven. Daarin stelt hij voor de ODE-heffing te verlagen van 2,05 cent per kilowattuur naar 1,00 cent per kilowattuur. "Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele ongedaan gemaakt", zo luidde zijn onderbouwing. Het komende jaar moet volgens Stoffer worden gebruikt om de effecten van een verdere verhoging van de ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken en in overleg met betrokken sectoren worden gekeken naar een goede verdeling van lasten. Inzet van Glastuinbouw Nederland is om de ODE-heffing voor 2020 in te trekken. Sjaak van der Tak is van mening dat het amendement ruimte biedt voor onderhandelingen. Komende dagen debatteert de Tweede Kamer over het belastingplan.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

We zijn gestart!

De tweede Dag van de Tuinbouw is begonnen! Om 8.00 uur ging de radiomarathon van start op Paprika Tasty Radio....

12-14 uur: Rabobank, ONL, Biobest, Nitea en meer... 07-07-2020    08:03
14-15 uur: Ridder, 30MHz, Physee, Steenks en meer... 07-07-2020    08:02
15-17 uur: horti hits! 07-07-2020    08:01
Where the magic happens... 07-07-2020    07:55
17-18 uur: Jungle Talks 07-07-2020    07:45
We geven 8 puzzels weg! 07-07-2020    07:36
Blog: Onzichtbare leiders 07-07-2020    07:30
Toekomst centraal in 2e Dag vd Tuinbouw 06-07-2020    10:57
Instagram: Hart voor tomaten 06-07-2020    10:53
Welkom in de studio! 06-07-2020    10:39
  Ga naar het nieuwsarchief