RHP gaat nieuwe groeimedia onderzoeken

17-11-2021    09:43   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - Door toenemend gebruik van hernieuwbare grondstoffen gaan de eigenschappen van groeimedia de komende jaren sterk veranderen. Kenniscentrum voor substraten RHP werkt aan een uitgebreid onderzoek naar de eigenschappen van grondstoffen en hun interacties in een mengsel.

"Telers doen er goed aan een nieuw (veenarm) substraat eerst goed te beproeven en te verkennen of er teeltaanpassingen nodig zijn. Dit kan teeltschade voorkomen", zo laat RHP weten.

Een groeimedium met minder veen en een groter aandeel andere grondstoffen kan gevolgen hebben voor de (stabiliteit van de) pH, voedingsbalans, wateropnamekarakteristiek van het substraat en waterverdeling in de pot. De kweker doet er goed aan hier scherp op te letten. Teeltaanpassingen kunnen noodzakelijk zijn: anders oppotten, bijmesten of watergeven.

Kwaliteit en kennis
Naast beheer en ontwikkeling van het RHP-kwaliteitskeurmerk, doet RHP onderzoek naar de eigenschappen van grondstoffen en hun interacties als deze worden gecombineerd in een substraat. RHP heeft ook analyses ontwikkeld om (nieuwe) materialen te karakteriseren, zoals de plantresponstest en stikstofimmobilisatietest. RHP deelt de kennis met aangesloten gecertificeerde bedrijven. Deze substraatproducenten kunnen telers met de nieuwe inzichten ondersteunen bij de overstap naar een nieuw groeimedium.

Meer weten over werken met nieuwe groeimedia? Bekijk de webinars van RHP terug in de Kennisbank RHP.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws