'Huidige GGO-wetgeving niet doeltreffend'

30-04-2021    09:40   |    Goedemorgen

Om de GGO-wetgeving duurzamer, toekomstbestendig en uniform uitvoerbaar te maken moeten er nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkeld worden. Dat is de belangrijkste conclusie van het langverwachte rapport van de EU over de toepassing van ‘nieuwe genetische technieken’ in Europa en de relatie met de wetgeving over genetische modificatie.

Plantum is blij met het rapport omdat dit een nieuwe start betekent in de discussie over plantenveredeling. Directeur Plantum Niels Louwaars: “We zijn verheugd over de teneur van het rapport, dat het belang van veredeling benadrukt en bevestigt dat de huidige wetgeving niet ‘fit for purpose’ is.” Plantum roept de Commissie, de lidstaten en betrokkenen op om vaart te maken met de nieuwe beleidsinstrumenten, want alleen dan kan de veredeling de extra bijdragen aan de maatschappelijke doelen, verwoord in de ‘Green Deal’ en de ‘Boer tot Bord’ strategie, waar maken.

De studie is tot stand gekomen mede dankzij de inspanningen van Minister Carola Schouten (LNV)  in de Landbouwraad. Zij deed dit op basis van het regeerakkoord van 2017: “Nederland zal  zich in Europa inzetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr Cas9, mits daarbij geen soortengrenzen worden overschreden.” Het is zaak dat ook de nieuwe regering deze lijn consistent en met veel energie doorzet.

Innovatie in de plantenveredeling noodzakelijk
Plantenveredeling draait niet alleen om producteigenschappen zoals bijvoorbeeld de smaak van tomaten. Plantenveredeling richt zich met name op het weerbaar maken van gewassen tegen ziekten en plagen en de gevolgen van klimaatverandering. Ook het ontwikkelen en diversifiëren van landbouwsystemen vraagt om aanpassing van gewassen. Wat in het zaadje of de jonge plant georganiseerd kan worden, hoeft tijdens de teelt niet gecorrigeerd te middels gewasbescherming of irrigatie. Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid en de Europese ‘Boer tot Bord’ strategie noemen plantenveredeling essentieel om de maatschappelijke doelen te bereiken. Veredeling is krachtig, maar het proces is traag. Het duurt vele jaren om een nieuw ras te ontwikkelen. Veredelaars hebben meerdere manieren gevonden om dit te versnellen. De nieuwe methoden waar dit rapport over gaat, met name ‘gene editing’ via CRISPR, leveren geen fundamenteel andere gewassen op, maar de verbeteringen komen aanzienlijk sneller tot stand. Het is een belangrijke nieuwe stap om veredeling te versnellen en daarmee de bijdrage van veredeling aan de maatschappelijke doelen te vergroten.

Achtergrond van het rapport
In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat producten van ‘gene editing’ gereguleerd zijn en onder de GGO wetgeving vallen. Dit was een teleurstellende uitspraak voor plantenveredelaars, maar ook voor telers en handelaren in landbouwproducten, omdat het brede gebruik van deze technologie hiermee praktisch onmogelijk wordt. Naar aanleiding van de grote inzet van de Nederlandse overheid in Brussel, heeft de Europese Commissie de afgelopen twee jaar een studie uitgevoerd naar de ‘passendheid van de huidige GGO wet- en regelgeving’. Deze resultaten zijn op donderdag 29 april gepubliceerd. Het rapport levert een goed overzicht van de ideeën van betrokkenen over veredeling en het gebruik van verschillende veredelingsmethoden.

Uitkomsten van het rapport
EU Commissaris for Health and Food Safety, Stella Kyriakides: “De gepubliceerde studie concludeert dat nieuwe veredelingstechnieken kunnen bijdragen aan duurzaamheid, in lijn met de doelen van de Farm to Fork strategie. Met de veiligheid van consumenten en het milieu in ons achterhoofd, is het tijd om een open dialoog te voeren met onze burgers, lidstaten en het Europese Parlement over het gebruik van deze biotechnologieën in de EU.”

Het rapport concludeert dat er bij de meeste onderzochte methoden geen specifieke veiligheidsrisico’s zijn, anders dan bij eerdere en algemeen geaccepteerde methoden. Er zijn wel verschillende ethische aspecten, zowel voor als tegen het gebruik van deze methoden. De conclusies van het rapport geven de noodzaak van nieuwe regelgeving helder aan. De huidige wetgeving is niet uitvoerbaar gegeven de technologische ontwikkeling. Nieuwe regels moeten toekomstbestendig, en uniform uitvoerbaar zijn. Plantum is blij met deze eerste belangrijke stap, maar had graag gezien dat het rapport ook opties had aangegeven over hoe nieuwe regelgeving er uit zou kunnen zien.

(Foto: Dümmen Orange)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws