Hoe ga je om met afvalwater tijdens de teeltwisseling?

14-09-2020    10:48   |    Goedemorgen

Tijdens de teeltwisseling ontstaan er veel afvalwaterstromen, waaronder percolaatwater, uitlekwater en schoonmaakwater. Deze afvalwaterstromen kunnen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten, waardoor ze in de meeste gevallen niet op het oppervlaktewater geloosd moeten worden. Hoe ga je om met dit afvalwater tijdens de teeltwisseling? Een specialist van Royal Brinkman geeft uitleg en tips:

Je kunt de hoeveelheid afvalwater beperken door op tijd te stoppen met de watergift. Hierdoor neemt het gewas het resterende water voor een groot gedeelte op uit het substraat, waardoor het substraat zo ver mogelijk indroogt. Hiervoor kan je het volgende doen:

  • Beperk tegen het einde van de teelt de hoeveelheid drain en giet de laatste dagen alleen met drainwater. Hierdoor raken de draintanks leeg.
  • Zorg dat het watergehalte van het substraat zo laag mogelijk is, zodat er tijdens de teeltwisseling zo weinig mogelijk water uit kan lopen.

Slim omgaan met afvalwater
Maar zelfs als je dit doet, ontkom je niet aan afvalwater. Daarom is het belangrijk dat je op een slimme manier omgaat met afvalwater. Denk bijvoorbeeld na over de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die je gebruikt: ga je voor chloor, of kies je voor een milieuvriendelijk alternatief waarbij hergebruik mogelijk is? En kan je in bepaalde gevallen misschien minder middelen gebruiken?

Druppelsysteem reinigen zonder afvalwater
Voordat je start met de nieuwe teelt, wil je dat het watergeefsysteem brandschoon is. Daarom is het aan te raden om tijdens de laatste weken van de teelt de dosering waterstofperoxide op te hogen om zeker te zijn van een schoon watergeefsysteem. Spoel de druppelslangen in deze tijd een paar keer goed door. Er zijn mooie oplossingen om het spoelwater van de druppelslangen weer terug te brengen in het drainsysteem (bijvoorbeeld via een bochtje met een kraantje aan het eind van de slang, waarmee je het water weer terug in het drainkanaal kan laten lopen). Op deze manier wordt al het water hergebruikt. Laat eventueel het water in het druppelsysteem net vóór de teeltwisseling onderzoeken op ziektekiemen. Er zijn ook mooie oplossingen voor een goede filtratie van drainwater, zodat dit zonder problemen weer (vóór de ontsmetter) in het drainsysteem kan komen.

Watersysteem ontsmetten
Voor het ontsmetten van onder andere drainput, drainleidingen en tanks wordt veel gebruik gemaakt van chloor, vaak vanwege de lage kosten. Het nadeel van chloor is alleen dat dit niet makkelijk afbreekt en een restproduct achterlaat. Denk daarom eens na over het gebruik van het veel stabielere waterstofperoxide, bijvoorbeeld Huwa-San. De concentratie hiervan kan gemakkelijk gecontroleerd worden en door de hoge stabiliteit kan je met één oplossing meerdere trajecten of silo’s ontsmetten. Het voordeel is dat er minder product wordt verbruikt en dat er meer zekerheid is dat er in het gehele watersysteem een goede ontsmetting plaatsvindt. Laat het restant van de ontsmettingsvloeistof in een silo staan tot het gehalte actieve stof is afgebroken, er blijven dan geen reststoffen over (wat bij chloor dus wel het geval is).

Bassins en silo’s reinigen
Door invloeden van het weer en door vuil kan er een sliblaag ontstaan in bassins en silo’s. De teeltwisseling is bij uitstek een goed moment om te zorgen dat dit gereinigd wordt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen het water van waterbassins en silo’s reinigen, zonder dat het water eruit hoeft. Alle wateropslag kun je nadien wederom ontsmetten met Huwa-San.

Milieuvriendelijke glasreiniger
Licht is van groot belang tijdens de nieuwe teelt. Daarom reinigen de meeste telers tijdens iedere teeltwisseling het glas. Vaak wordt hiervoor een product op basis van fluoride gebruikt, maar er komen steeds meer milieuvriendelijke alternatieven op de markt. Zo is er sinds kort een ecologische glasreiniger op de markt die volledig biologisch afbreekbaar is. De eventuele restanten van het product die met het spoelwater wegspoelen, vormen zo nauwelijks een probleem. Momenteel wordt dit product ook getest op de veiligheid voor Anti Reflectie coatings (AR-coatings).

Teeltgoten reinigen
Het reinigen van teeltgoten is een tijdrovende klus die zorgt voor veel afvalwater én waarbij het eindresultaat vaak nog te wensen overlaat. Wanneer tijdens het reinigen van de goten continu chloor wordt toegevoegd aan het water, wordt er veel product verbruikt en is de kans op emissie groter. Je kan dit anders aanpakken door de goten in te spuiten met een alkalisch reinigingsproduct. Dit laat je inwerken en vervolgens spuit je de goten af. Zo verbruik je minder water en minder product. Bepaalde reinigingsproducten kan je ook in schuimvorm toepassen, waardoor je de inwerktijd van het product kan verlengen.

Als de goten eenmaal schoon zijn, raden we sterk aan met gotenfolie te werken. Zo blijven de goten veel schoner, neemt de reiniging veel minder tijd in beslag en voorkom je een hoop afvalwater.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Mooi

Leliekweker Paul Sonneveld hoopt dat iedereen zich vandaag mooi voelt, zegt hij op Instagram. Met zo'n fraai...