EU wil geen versoepeling van de KaderRichtlijn Water

18-08-2020    10:34   |    Glastuinbouw Nederland

Nederland was een van de EU-lidstaten die voorstander waren van het versoepelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Europese Commissie (EC) ziet echter niets in een versoepeling. Het is nu aan de milieuministers van de lidstaten om een definitief besluit te nemen.

Als de KRW niet wordt versoepeld, heeft Nederland nog een grote opgave om de kwaliteit van veel regionale wateren te verbeteren voor 2027. De maatregelen voor die verbetering van de waterkwaliteit worden vastgelegd in zogeheten stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). Naar verwachting worden deze nieuwe beheerplannen begin 2021 in concept gepubliceerd waarna inspraak mogelijk is.

Tijdig reageren
Een SGBP wordt voor een deel gebaseerd op het waterbeheerplan van het hoogheemraadschap of waterschap. De komende tijd worden de nieuwe versies van waterbeheerplannen ter inzage gelegd. Het is zaak in de regio dit proces goed te volgen, zodat er tijdig wordt gereageerd als een waterbeheerplan maatregelen bevat die ongewenst of onhaalbaar zijn voor de glastuinbouw.

Meer informatie over het besluit van de EC over de KRW is te lezen in dit artikel.
Meer informatie over stroomgebiedbeheerplannen is hier te vinden, of via deze link.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de KRW-doelen haalbaar als de ministeries van I&W en LNV gaan werken aan en met een integrale aanpak. Daarover is hier meer te lezen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws