Etiketuitbreiding voor Botanigard en Fungaflash

27-01-2020    10:13   |    Glastuinbouw Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaaloverzicht van de besluiten is via onderstaande link te lezen in het persbericht van het Ctgb. Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

Botanigard WG (12612 N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana stam GHA voor professioneel gebruik, wordt uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen. De wijziging betreft onder meer de bedekte teelt van: stengelgroenten, bolbloemen en knolbloemen, pioenrozen, hyacint en gladiool.

Fungaflash (7119 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof imazalil voor professioneel gebruik, wordt uitgebreid met enkele kleine toepassingen. De wijziging betreft de bedekte teelt van: potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt.

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Mooi

Leliekweker Paul Sonneveld hoopt dat iedereen zich vandaag mooi voelt, zegt hij op Instagram. Met zo'n fraai...