'Andere desinfectieregels hebben impact tuinbouw'

16-06-2021    09:21   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - Begin maart is de Nederlandse regelgeving omtrent handdesinfectie flink aangescherpt om de veiligheid van desinfectiemiddelen te garanderen. De lijst met vrijgestelde handdesinfectiemiddelen die mogen worden ingezet tegen het coronavirus is hierdoor enorm geslonken. Honderden middelen mogen daarom niet langer worden verkocht of gebruikt. Clean Product, leverancier van hygiëne producten, waarschuwt ondernemers voor de veranderingen.

Door de komst van het coronavirus en het daaropvolgend tekort aan desinfectieproducten, werd vorig jaar een vrijstelling verleend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor niet-regulier toegelaten desinfectiemiddelen om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen zijn per 5 maart 2021 teruggeschroefd van honderden middelen naar 40 middelen. Volgens Jeffrey van der Weiden, eigenaar van Clean Product in ’s-Gravenzande, zijn veel bedrijven in de AGF- en tuinbouwsector nog niet op de hoogte van deze verandering, terwijl dit wel degelijk grote impact heeft: “Producten die voorheen goed werden gekeurd als middel tegen het coronavirus, worden nu niet meer toegelaten. Bedrijven moeten hierdoor op zoek naar een geregistreerd handdesinfectiemiddel om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.”
 
Strenge regelgeving
Volgens deze nieuwe regel zijn uitsluitend desinfectiemiddelen toegestaan die een aanvraag hebben ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het ministerie wil hiermee onveilige en niet-werkzame middelen van de markt halen. Als gevolg hiervan mogen alleen toegelaten en vrijgestelde middelen verkocht en gebruikt worden als handdesinfectie tegen het coronavirus. Dit geldt ook voor voorraden die voor 5 maart jl. zijn ingekocht.

Bovendien wil hij bedrijven waarschuwen voor het huidige aanbod op de markt. Van der Weiden: “Door de pandemie zijn er veel nieuwe aanbieders van desinfectiemiddelen op de markt toegetreden. Deze bedrijven houden zich vaak niet aan de wet- en regelgeving, waardoor er helaas middelen worden aangeboden die onveilig of zelfs schadelijk kunnen zijn”. Zijn advies luidt: “Controleer of het handdesinfectiemiddel staat geregistreerd in de toelatingenbank van de Ctgb of staat genoteerd op de nieuwe vrijstellingen lijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast kun je controleren of het product over een registratienummer beschikt. Dit is een N-nummer en staat vermeld op het etiket.”


Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Goedemorgen, maar wordt vanwege het actueel horti thema Hygiëne in de kas nog een keer onder de aandacht gebracht


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws