Collegebesluiten Ctgb juni

27-06-2022    09:44   |    Glastuinbouw Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Etiketuitbreiding Ortiva en Dagonis zijn de belangrijkste besluiten voor de glastuinbouw in de collegevergadering van juni 2022, aldus Glastuinbouw Nederland.

Etiketuitbreiding

Ortiva (12169N)
Het  schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof azoxystrobin wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van radijs. Zie ook dit artikel.

Dagonis (15862N)
Het schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof difenconazool en fluxapyroxad wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de volgende kleine toepassingen in de bedekte teelt: Potplanten; Snijbloemen (grondgebonden teelt); Snijbloemen (niet-grondgebonden teelt); Trekheesters (grondgebonden teelt); Trekheesters (niet-grondgebonden teelt); Snijgroen (grondgebonden teelt); Snijgroen (niet-grondgebonden teelt); Vaste planten (grondgebonden teelt); Vaste plantenteelt (niet-grondgebonden teelt); Bloemzadenteelt (grondgebonden teelt); Bloemzadenteelt (niet-grondgebonden teelt); Verdeling en zaadteelt (grondgebonden teelt); Verdeling en zaadteelt (niet-grondgebonden teelt).

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....