'Breed overleg complex, loont wel'

27-06-2022    09:47   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Er wordt al geruime tijd ingezet op kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater. De glastuinbouw is hierin één van de vele stakeholders. Hoog op de eigen agenda staat ook de beschikbaarheid van goed gietwater. Guus Meis zit namens de sector aan veel landelijke en regionale overlegtafels waar deze vraagstukken en daaraan gerelateerde projecten onderwerp van gesprek zijn. Hij neemt ons mee in de actualiteit.

Met projecten in en om de kas – hoe belangrijk die ook mogen zijn om de waterhuishouding op bedrijfsniveau te optimaliseren – houdt Guus Meis zich meestal niet bezig. Hij is meer de man van het grote plaatje. Een goede watervoorziening is cruciaal voor alles wat leeft en trekt zich weinig aan van door mensen getrokken grenzen. Toch heeft de sector daar wel mee te maken, op tal van niveaus en in verschillende hoedanigheden. Goed watermanagement vereist breed gedragen afspraken en concrete maatregelen om doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Kwalitatief en kwantitatief, internationaal en nationaal, regionaal en lokaal. Daar waar de glastuinbouw als grootverbruiker van water aanwezig is, praat Meis dikwijls mee.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....