Nieuw certificatieschema GLK bekend

16-12-2015    10:53

Het nieuwe certificatieschema voor Groen Label Kas wordt op 1 januari 2016 gepubliceerd: GLK.11 2016. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2017. De wijzigingen in het certificatieschema GLK.11 2016 t.o.v. de vorige versie GLK.11 2015 beperken zich tot de aanvullende besluiten die in 2015 reeds zijn genomen.

Hier is het nieuwe certificatieschema te vinden. De belangrijkste wijzigingen volgens SMK zijn: om in aanmerking te komen voor Regeling groenprojecten dient via het Groen Label Kas certificaat aangetoond te worden dat de kas 50% energie bespaart t.o.v. een referentiekas. Oorspronkelijk moest die besparing worden aangetoond middels het zogenaamde energiecertificaat, een rekenmodel binnen het Groen Label Kas certificatiesysteem. 

Het blijkt echter dat het energiebesparende effect van steeds meer maatregelen (bijv. in het kader van Het Nieuwe Telen) onvoldoende tot uiting komt in de berekende besparing van het energiecertificaat. Dit heeft als gevolg dat een teler die in dergelijke energiebesparende maatregelen investeert, mogelijk niet aan de eis van 50% energiebesparing volgens het energiecertificaat kan voldoen en zodoende niet in aanmerking komt voor de Regeling groenprojecten. 

Om hieraan tegemoet te komen, is deze eis in het Groen Label Kas certificaat verruimd. Indien in een kas voldoende energiebesparende maatregelen worden genomen dan kan worden volstaan met een lagere score op het energiecertificaat.

Daarnaast is een maatregel aan de keuzemaatlat energie toegevoegd die de combinatie van vochtmeting buiten de kas en temperatuur- en vochtmeting binnen de kas (en boven het scherm) beloont. Bedrijven die de koolwaterstofemissie-metingen uitvoeren dienen ISO 17025 geaccrediteerd te zijn.

SMK heeft op dit moment een licentieovereenkomst afgesloten voor Groen Label Kas met twee certificatie-instellingen. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065. Indien u het certificaat Groen Label Kas wilt aanvragen of uw aanvraag wilt voortzetten dan kunt u zich richten tot MPS-ECAS en SGS Product & Process Certification.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws