Tijdelijke verruiming emissienorm GLK

21-11-2019    11:25   |    AgriHolland

Het concept van het herziene certificatieschema Groen Label Kas is gereed. Hierin is een tijdelijke verruiming van de emissienorm voorzien. SMK wil betrokkenen de mogelijkheid geven om een reactie op het conceptschema te geven.

Het doel van Groen Label Kas is verduurzaming te stimuleren bij circa een derde van de nieuw te bouwen kassen en is vooral gericht op de energiezuinigste bedrijven. In 2019 waren er minder aanvragen voor Groen Label Kas dan bedoeld. In de intensieve teelten is gebleken dat de criteria in 2019 als moeilijk haalbaar werden ervaren. In deze teelten is een combinatie nodig van nieuwe technieken en teeltmaatregelen om naar lager energieverbruik te komen.

Er is nu gekozen om een tijdelijke verruiming van de emissienorm toe te kennen wanneer ontvochtigingstechnieken worden geïnstalleerd die zullen bijdragen aan een lager energieverbruik. Op deze bedrijven kan dan ervaring worden opgedaan met deze technieken en kan worden geleerd hoeveel deze technieken betekenen in het verlagen van het energieverbruik. Zo komt Groen Label Kas binnen het bereik van de bedoelde doelgroep.

Concept schema, reactie en publicatie
Een PDF met geel gearceerde wijzingen van het concept certificatieschema Groen Label Kas 2020 is te vinden op de site van SMK. Reacties zijn tot uiterlijk maandag 25 november in te sturen via een e-mail aan smk@spam-protectsmk.nl. Deze reacties zullen worden meegenomen in een definitief voorstel, waarover vervolgens het College van Deskundigen Plantaardige producten een beslissing zal nemen. Vervolgens zal het definitieve schema eind december worden gepubliceerd


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...