Beoogde winterproductie nog niet gehaald

31-07-2020    10:20   |    Glastuinbouw Nederland

Nederlandse aardbeien uit de kas onderscheiden zich op basis van kwaliteit. De uitdaging is om deze hoogwaardige kwaliteit aardbeien ook jaarrond te kunnen aanbieden. Dit vraagt, in combinatie met de aanhoudende toename van het areaal, om nieuwe toepassingen van de teelt onder belichting.

Om jaarrond kwaliteit en kwantiteit te kunnen garanderen moet er worden gezocht naar een balans in het teeltsysteem. Het uitgangspunt is dat dit haalbaar is door te telen met doordragende rassen onder LED-belichting.

Om dit te realiseren moet er gedurende de teelt meer controle zijn over de strekking, de opbouw van de plantbelasting en de productie. In de teeltstrategie is daarom gewerkt met de volgende uitgangspunten:

  • De daglengte mag niet korter worden dan 12 uur om te voorkomen dat het gewas in winterrust gaat;
  • De belichtingsperiode is maximaal 14 uur. Enerzijds om te zorgen voor een stabiele en rustige ontwikkeling van het gewas en de plantbelasting. Daarnaast om een generatieve impuls te voorkomen door geen lange dag toe te dienen;
  • De inzet van de belichting wordt rustig opgebouwd, rekening houdend met de plantbelasting/assimilatenvraag van het gewas;
  • De etmaaltemperatuur wordt gehandhaafd tussen de 14.5°C en 15.5°C.


Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...