23 miljoen extra voor energietransitie

14-03-2018    09:26   |    Goedemorgen

LTO Glaskracht Nederland waardeert het zeer dat het kabinet dit jaar 23 miljoen euro extra uittrekt voor Kas als Energiebron. De budgetten voor de EHG en MEI regelingen worden verhoogd en er komt meer geld voor kennisuitwisseling, onderzoek en demo’s. Daarnaast investeert het kabinet in geothermie en in afvangst, opslag en levering van CO2.

“Dit is een forse extra impuls voor de energietransitie in de glastuinbouw en een enorme stimulans voor ondernemers en de koers van onze brancheorganisatie, stelt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland.

In 2018 zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de € 23 miljoen inzetten binnen het programma Kas als Energiebron. Het gaat om extra budget voor de EHG en MEI-regelingen (€ 12,8 miljoen), € 3 miljoen voor pilots aardgasloze glastuinbouw en € 7,2 miljoen voor onderzoek, proof of principle projecten en kennisuitwisseling rondom o.a. het Nieuwe Telen. Dit is een forse extra impuls voor de energietransitie in de glastuinbouw. LNV werkt met LTO Glaskracht Nederland aan de daadwerkelijke invulling en organisatie. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de programmerings- en besluitvormingsaanpak van Kas als Energiebron.
 
CO2-afvangst
Afvangst en levering van CO2 is van cruciaal belang voor de glastuinbouw Daartoe is vandaag een tenderregeling Energie-innovatie opengesteld voor onder meer de cofinanciering van pilotprojecten en de ondersteuning van project specifieke kostenstudies van afvang- opslag en gebruik van CO2. De onderdelen voor CO2-afvangst staan open voor afvalbedrijven en de industrie. Verschillende afvalbedrijven werken samen met o.a. de vereniging afvalbedrijven en LTO Glaskracht aan plannen voor CO2-afvangst.
 
Geothermie
Er komt € 22 miljoen beschikbaar voor EBN en TNO om de kennis van de ondergrond te vergroten over de potentie van geothermie. Dit is van belang voor gebieden in Nederland waar weinig olie- en gasboringen zijn gedaan. Het gaat om een project van EBN met TNO voor het uitwerken en aanbesteden van de herbewerking van oude bestaande seismiek en het verwerven van nieuwe seismiek.
 
Sjaak van der Tak: “Dit is goed nieuws. Dit is een grote waardering en ondersteuning voor de energieaanpak die we in de glastuinbouw al vele jaren hebben in samenwerking met de overheid in Kas als Energiebron. Mijn complimenten voor minister Schouten en haar mensen die dit in het kabinet hebben weten te bereiken. We gaan hard aan de slag met LNV om dit geld goed en effectief in te zetten voor de sector. In het Klimaatakkoord hopen we soortgelijke afspraken te kunnen maken voor de komende jaren.”
 
Klimaat- en energieakkoord
Het bedrag komt uit de zogeheten klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar die in het regeerakkoord werd aangekondigd. Het betreft de invulling voor 2018. Hoe de komende jaren deze middelen besteed gaan worden is onderdeel van het klimaat- en energieakkoord dat in de loop van dit jaar tot stand zal komen. De glastuinbouw maakt onderdeel uit van de sectortafel Landbouw en Landgebruik onder voorzitterschap van Pieter van Geel en LTO Glaskracht zal samen met LNV de inbreng organiseren voor de klimaatopgave voor de glastuinbouwsector. Binnenkort wordt de aanpak bekend gemaakt.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Verrassende ideeën tijdens kenniscafé 19-12-2018    14:20
Nieuwe inpaklijn voor Haluco 19-12-2018    14:10
VIDEO: Greenport West-Holland Meet & Greet Energie 19-12-2018    09:52
Mart Smeets-trui! 19-12-2018    09:35
Victus investeert in PB Techniek 19-12-2018    09:34
Gecertificeerd dankzij app 19-12-2018    09:16
Nieuwe burgemeester Westland 19-12-2018    09:09
KAS Special: JEM-id 19-12-2018    08:45
Delphy brengt tuinbouwkennis naar Ghana 19-12-2018    08:44
KAS Special: Lans 19-12-2018    08:40
  Ga naar het nieuwsarchief