Personeelstekorten regionaal aanpakken

Bedrijven schreeuwen om personeel en tegelijkertijd is er sprake van een onbenut arbeidspotentieel bestaande uit werklozen, semiwerklozen en deeltijders die meer uren willen werken. Hoe pak je dat aan? Dat is een van de vragen waar prof. dr. Jol Stoffers, bijzonder hoogleraar Employability, zich over buigt. Op vrijdag 19 november 2021 spreekt hij zijn inaugurele rede uit met de titel: Employability in de context van een innovatieve en lerende regio.

Sinds corona lijkt het probleem dringender dan ooit. Jol Stoffers: 'Ondernemers schreeuwen om personeel. Tegelijkertijd is er een onbenut arbeidspotentieel, landelijk van bijna een miljoen mensen. Een derde daarvan zijn jongeren. Hoe komt dat? Wat speelt daar? Wat is er nodig om de kloof tussen arbeidsmarkt en dit onbenut arbeidspotentieel te overbruggen? In mijn leerstoel zoek ik naar het antwoord op die vraag. Hoe kunnen werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen op de regionale arbeidsmarkt de optimale omstandigheden creëren om de arbeidsmarktpositie, de employability, van potentiële werknemers te verbeteren? Het antwoord op die vraag zal per regio verschillen, maatwerk is belangrijk want elke regio heeft zijn eigen economie, demografie, dynamiek, ambities en mogelijkheden.'

Een van de onderdelen van het coronasteunpakket was het instellen van 35 regionale mobiliteitsteams. Die teams gaan met alle betrokken partijen aan de slag om problemen op de arbeidsmarkt vlot te trekken. Stoffers staat achter die aanpak: "Individuele bedrijven kunnen dit probleem niet oplossen. En een landelijke aanpak kan geen rekening houden met specifieke regionale kenmerken. Deze regionale aanpak is de enige juiste. Werkgevers, onderwijs en overheid in de regio moeten samenwerken om omstandigheden te creëren en innovatieve oplossingen te bedenken waardoor mensen aan het werk komen en blijven. Daarbij moeten ze een balans vinden tussen de individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat je steeds analyseert wat werkt en wat niet. En waarom werkt het dan wel, of niet."

Afweging van belangen en agenda's
Stoffers heeft een aantal technologiegedreven arbeidsmarktinitiatieven geanalyseerd, zoals Beyond, een samenwerking in de medisch-logistieke sector in Zuid-Limburg met als doel duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid. "We hebben gekeken wat werkt en wat niet, welke dynamieken er spelen, maar ook welke belangenafwegingen er plaatsvinden tussen de samenwerkingspartners. In zo'n samenwerking zijn partners het op strategisch niveau snel eens. Maar op tactisch en op uitvoerend niveau kunnen de belangen opeens toch uiteenlopen. Ook de doelen op korte termijn en op de lange termijn kunnen verschillen. Het is daarom heel belangrijk dat de partners al in het begin uitspreken wat hun agenda is." Stoffers en zijn onderzoekers werken met een model dat helpt om bij het bevorderen van employability van meet af aan helderheid te krijgen over de belangen, (on)mogelijkheden en agenda's van de betrokken partners.

Bron: Open Universiteit / FlexNieuws

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v